Om jouw privacy te beschermen, houdt Van Walraven Coaching & Creation zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig en vertrouwelijk, binnen een beveiligde omgeving. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van een dienst. Het betreft bijvoorbeeld:

  • Voornaam / achternaam
  • Aanspreektitel
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

Je persoonsgegevens worden nooit door ons verkocht of ongevraagd gedeeld met derden.

Je gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, of langer indien hiervoor een wettelijke verplichting geldt (bv informatie ten behoeve van de Belastingdienst).

Wil je gebruik maken van je recht als betrokkenen (bv inzagerecht , recht op correctie of recht op vergetelheid) dan kun je daartoe schriftelijk een verzoek doen. Wij nemen dan contact met je op om je verzoek af te handelen.

Daarnaast vragen wij je indien van toepassing, uitdrukkelijke toestemming voor: 

  • Het delen van jouw persoonsgegevens met derden (bv een workshop docent of medecursisten)
  • Het toezenden van informatie per email; wil je deze niet langer ontvangen, dan kun je je afmelden via de in de mail vermelde link

Bij het bezoeken van de website worden geen cookies geplaatst. Voor de monitoring van website bezoek maken wij gebruik van Matomo Privacy-Friendly Website Analytics. Deze tool is AVG compliant.